Pracuj Ventures inwestuje w PeopleForce 2 mln dolarów

Fundusz Pracuj Ventures zainwestuje 2 miliony dolarów w startup z branży HR - People Force.

PeopleForce to tzw. system HRM (Human Resources Management), czyli oprogramowanie HR dla firm zapewnia rozwiązania HR w zakresie onboardingu, rekrutacji, śledzenia czasu pracy, wydajności.

Szukamy spółek, które oferują sprawdzone przez klientów narzędzia mające potencjał do skalowania. PeopleForce dodatkowo notuje wysoką dynamikę wzrostu i poszukiwała partnera, który pomógłby jej rozwinąć się na kolejnych rynkach, w tym w Polsce – komentuje Mykola Mykhaylov, Dyrektor Inwestycyjny funduszu

Na rynku jest ogromna liczba narzędzi HR, które adresują różne problemy biznesowe, w tym te z obszaru HR. Jednak największym wyzwaniem jest integracja tych rozwiązań w spójny ekosystem oraz stworzenie „standardu doświadczeń” dla pracowników i kontakt z wieloma dostawcami. PeopleForce chce być swego rodzaju hubem dla HR. - zaznacza Andrew Cetinic, CEO PeopleForce

comments powered by Disqus