Odczyt inflacji w USA powyżej oczekiwań

Duża korekta rynków finansowych zarówno w USA jak i w PL spowodowana innym niż oczekiwany odczytem inflacji.

Najnowszy odczyt indeksu cen konsumenckich, opublikowany 13 lutego 2024 roku, pokazał, że roczna stopa inflacji spadła mniej niż oczekiwano, osiągając 3,1% w styczniu, w porównaniu do 3,4% w grudniu. Ankieta przeprowadzona przez FactSet wśród ekonomistów sugerowała, że wzrost cen w ubiegłym miesiącu wyniesie 2,9%.

CPI, który pomija bardziej zmienne ceny energii i żywności, uznawany jest generalnie za lepszy wskaźnik ukazujący podstawowe tendencje, wzrósł o 3,9%, utrzymując ten sam tempo co w grudniu i przewyższając prognozy ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu o 3,7%.

Przedstawiciele Rezerwy Federalnej ostrzegli, że obniżenie inflacji do celu banku centralnego, czyli 2%, będzie wyzwaniem. W związku z tym poczekamy jeszcze na obniżenie stóp procentowych przez bank, na co liczyli inwestorzy, a w związku z czym zarówno rynek amerykański jak i rynek polski uległ znaczącej korekcie, najbardziej popularne indeksy spadły prawie o 2%.

comments powered by Disqus