Wizualizacja kuli ziemskiej zawierająca siatkę z kwadratami Java​,​ Javascrip​,​ Webgl (np Arcgis lub Nasa World Wind)

Published: Jul 27 2022
Valid until: Aug 26 2022
Starting budget$1,000
Type: hourly rate

Project description

Zlecenie podzielone na 3 etapy (1 etap siatka, 2 etap Panel użytkownika, 3 etap testy i usprawnienia) Zlecę stworzenie siatki z kwadratów w oparciu o rozwiązanie Arcgis lub Nasa WorldWind. Siatka powinna być nałożona na kulę ziemską w dostępnym widoku 3D a każdy kwadrat możliwy do identyfikacji poprzez indywidualne ID. Ilość kwadratów przy maksymalnym zbliżeniu musi odpowiadać powierzchni ziemi czyli 510 100 000 km² inaczej pisząc: siatka musi składać się z równych kwadratów ew. prostokątów (umownych przy biegunach) o wielkości 1km2 w łącznej ilości 510 100 000 sztuk. Kluczowym jest też stworzenie i nadanie indywidualnych ID dla każdego kwadratu/prostokąta tej siatki tak aby programista odpowiedzialny za tworzenie panelu użytkownika mógł dokonać powiązania (odwołana) w którym użytkownik zaznacza i wybiera dany kwadrat. Siatka powinna się skalować w zależności od widoku kuli ziemskiej (tak jak na google earth od większej w oddaleniu do mniejszej przy zbliżeniu).


See more details... (1)

Project scope

1. Etap nr 1 - Wykonanie siatki oraz wygenerowanie indywidualnych ID dla każego z pól
2. Etap nr 2 - Stworzenie Panelu użytkownika (etap dostępny po pomyślnym wykonaniu etapu nr 1)
3. Etap nr 3 - Testy i usprawnienia (etap dostępny po pomyślnym wykonaniu etapu nr 2)

Required software

  • Java
  • ReactJS
  • JavaScript

Skills

  • Custom development

Share this project!

Sorry, this project is closed.

Create your expert profile to apply for projects