Shopify Plus GTM and GA 4.0 implementation

Published: Oct 25 2022
Valid until: Nov 24 2022
Hourly rate:$20-$50/h

Project description

The goal of the project is to implement: - Google Tag Manager - setting up, plugging in tags and verifying correct operation - GA 4.0 - we know that this is a difficult topic and not many people have experience in it, so all we need to start with is an MVP that we can develop and improve - we have someone to consult with, but we have to start somewhere. I'm keen to embrace the subject comprehensively i.e. assigning all the work to one person. In the meantime, I suspect we will need help with small tasks such as checking the correct implementation of Meta codes (pixel, domain verification, events, conversion API) - Google Tag Manager - ustawienie, podpięcie tagów i weryfikacja poprawnego działania - GA 4.0 - wiemy, że to trudny temat, w którym niewiele osób ma doświadczenie więc na początek wystarczy nam jakiś MVP, który będziemy mogli rozwijać i udoskonalać - mamy z kim to konsultować, ale musimy od czegoś zacząć. Zależy mi na kompleksowym ogarnięciu tego tematu czyli przydzielenia wszystkich prac jednej osobie. Podejrzewam, że w międzyczasie będzie konieczna pomoc w małych zadaniach typu sprawdzenie poprawności implementacji kodów Meta (piksel, weryfikacja domeny, eventy, API konwersji) Zależy nam na tym by osoba, której to powierzymy była komunikatywna.

Project scope

Google Tag Manager setup
GA 4.0 setup

Required software

  • Google Analytics
  • Shopify

Skills

  • Analytics

Share this project!

Benefits of joining SoftwareSupport
  • Guaranteed payment
  • 24 hours to get work
  • 20 new jobs every week
Sorry, this project is closed.

Create your expert profile to apply for projects