Migracja danych z jednej instancji Pipedrive do drugiej

Published: Jul 20 2022
Valid until:
Aug 19 2022
Type:
hourly rate
Budget
$100

Project description

Muszę przenieść dane sprzedażowe z jednego lejka w jednej instancji PipeDrive do nowego lejka w drugiej instancji PipeDrive. Więc migracja Pipe => Pipe.

Próbowałem to zrobić bezskutecznie przez import2.com i ręcznie via CSV. Niestety dane się nie przenoszą lub przenoszą się bez wszystkich kwot​,​ notatek itd. Poddaję się i potrzebuję wsparcia specjalisty. :)

Required software

  • Pipedrive

Share this project!

Sorry, this project is closed.

Create your expert profile to apply for projects